La participació en aquesta escola d'estiu implica el pagament de la matrícula. Una vegada feta la inscripció i rebuda per correu electrònic la confirmació de disponibilitat de places, s'ha de fer l'ingrés al compte especificat.

 

FORMA D'INSCIPCIÓ ALS CURSOS

 
S'ha de seguir aquest procediment:

 

Inscripció: Via telemàtica.

Confirmació: Esperar la resposta d'acceptació de la inscripció

Pagament: Una vegada hagis rebut l'acceptació de la inscripció, mitjançant ingrés bancari al compte de la Caixa

ES79 2100 0003 17 0200386301

Quotes: 25 €.

Organització : Grup d’Ensenyants Urgell - Segarra
 
geus@mrp.cat