-

IOGA I ART A L'EDUCACIÓ

octubre a desembre de 2020

Curs virtual

Activitat reconeguda en resolució de data 16/09/2020 pel Departament d'Educació

 • Des d’Espai Interior, centre de ioga i creixement personal, s’ofereix aquest curs que combina la teoria i la pràctica, on s'aprendran recursos i dinàmiques de ioga, educació conscient i creativitat artística per a ser utilitzades tant amb els alumnes a l'aula com també pels mateixos professors i professores en benefici de l'exercici de la seva tasca docent.
  Aquestes eines i recursos serviran per aprofundir i millorar la consciència i el coneixement d'un/a mateix/a (física, mental i emocional) per a després poder millorar la gestió interior d'allò que ens succeeix dins el nostre espai més íntim, l'espai interior.
  Aquest coneixement permetrà una millora de la relació amb un/a mateix/a, fet que afavorirà la cohesió dins l'aula i la relació entre alumnes i professors/es.
  El curs es desenvoluparà online amb el suport de vídeos, textos i àudios amb el suport d'uan plataforma virtual. Es faran trobades online i fòrums per plantejar i aclarir dubtes.

  OBJECTIUS

    • Oferir recursos pràctics per al coneixement d'un/a mateixa (coneixement del cos, la ment i les emocions)
  • Conèixer el ioga integral i les seves diferents vies de creixement personal
  • Conèixer la filosofia de l'educació conscient
  • Conèixer la filosofia de l'art teràpia
  • Aprendre exercicis bàsics de ioga, arteràpia i educació conscients per a ser desenvolupats dins l'aula
  • Aprendre exercicis de ioga dirigits al professorat
  • Augmentar el coneixement i la gestió del cos, per a després aplicar eines de reeducació postural, de consciència de la respiració i exercicis de relaxació
  • Millorar el coneixement de la ment i del seu poder d'atenció i concentració.
  • Fomentar el desenvolupament dels sentits
  • Desvetllar els mecanismes de l'ego i el coneixement d'un/a mateixa
  • Ampliar el coneixement i les eines per a gestionar, acceptar i expressar les emocions.
  • Gestionar els límits de forma empàtica i assertiva.
  • Transmetre la importància i el poder d’estimular la creativitat en la infància
  • Foment de la reutilització i de la creació de materials a partir d'elements naturals o reciclats

   

  CONTINGUTS

    PART 1 -EINES DE IOGA FORA DE L'AULA PER AL PROFESSORAT
  En aquesta primera part aprendrem què és el ioga integral, en què es basa, quins objectius i quines eines ens proposa per tal de conèixer i treballar el nostre interior, la ment, el cos i les nostres emocions i sentiments.
  A-Què es el ioga integral? Definició, origen i filosofia.
  B-Aspectes bàsics del hatha ioga o ioga del cos. Consciència corporal i reeducació postural. Consciència i treball amb la pròpia respiració. El sistema energètic del cos. La capacitat de relaxació.
  C-Aspectes bàsics del raja ioga o el ioga de la ment. Ment superficial i ment profunda. Gestió dels pensaments. Treball de l'atenció i dels sentits. Ego i essència.
  D-Aspectes bàsics del bhakti ioga o ioga dels sentiments Capacitat de sentir. Emocions, sentiments i pensaments. Pensar les emocions versus sentir les emocions. Emocions i energia. Expressió i gestió de l'energia emocional. L’art d’estimar.
  E- Les altres vies del ioga. Gñaña ioga o el ioga del discerniment. Karma ioga o el ioga de l’acció. Dhyana ioga o el ioga de la meditació.
  PART 2. EINES DE IOGA I ARTERÀPIA DINS DE L'AULA
  En aquesta segona part oferirem recursos pràctics per a ser desenvolupats dins l'aula amb l'alumnat. Recursos senzills i de fàcil aplicació que permetran abordar d'una manera global tots els aspectes de la persona i que facilitaran una millor comprensió i gestió dels processos físics, mentals i emocionals dels i les alumnes.
  A. El coneixement del cos. La reeducació postural. Consciència de la respiració. L'aprenentatge de la relaxació
  B. El coneixement de la ment. Gestió dels pensaments. La concentració i l'atenció plena.
  C. El coneixement de les emocions. Les emocions pròpies i les dels altres. L'expressió de les emocions.
  D. La dinàmica dins l'aula. La cohesió de grup. L'acceptació pròpia d'un/a mateix/a i la de l'altre. L'alegria i l'humor dins l'aula
  E. L'educació conscient i respectuosa. La consciència de com eduquem i de com ens comuniquem com a professors/es. La introducció i la gestió dels límits dins l'aula. La gestió de conflictes dins l'aula.
  F. L'art com a eina de coneixement i d'expressió. La importància i el poder de la creativitat. L'art com a teràpia. La simplicitat de l'art. Els objectius dels treballs artístics. Les normes en la creativitat i en l'expressió artística.
  G. Els materials artístics. La tria de materials i d'exercicis artístics. La natura com a font de materials i d'inspiració. El valor i la inspiració en el reciclatge de materials.

   

  REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

  S'han de realitzar totes les tasques proposades, de manera satisfactòria

   

  PAGAMENT

  La matrícula té un import de 69 euros que s'han d'ingressar al compte ES ES58 3025 0020 1514 0001 3810 i enviar-ne una còpia a info@espaiinterior.cat •  
 • INSCRIPCIÓ
 •  
 •  
 •  

 

GEUSGeneralitat Catalunya