Ioga i art a l'educaciÓ

Laia Sera, Rita Macías, Janira Villalta
 

Curs que combinarà la teoria i la pràctica, on s'aprendran recursos i dinàmiques de ioga, educació conscient i creativitat artística per a ser utilitzades tant amb els alumnes dins l'aula com també pels mateixos professors i professores en benefici de l'exercici de la seva tasca docent.
Aquestes eines i recursos ens serviran per aprofundir i millorar la consciència i el coneixement d'un/a mateix/a (física, mental i emocional) per a després poder millorar la gestió del nostre espai més íntim, l'espai interior.
Aquest coneixement permetrà una millora de la relació amb un/a mateix/a, fet que afavorirà la cohesió dins l'aula i la relació entre alumnes i professors/es.
El curs es desenvoluparà online amb el suport de vídeos, textos i àudios. Es faran també trobades online en directe amb totes les alumnes del curs per a plantejar dubtes i aclariments. De la mateixa manera, hi haurà suport a través del correu electrònic per altres dubtes que es puguin plantejar de manera individual o per aquelles persones que no pugui assistir a les trobades grupals online.

OBJECTIUS

• Oferir recursos pràctics per al coneixement d'un/a mateixa (coneixement del cos, la ment i les emocions)
• Conèixer el ioga integral i les seves diferents vies de creixement personal
• Conèixer la filosofia de l'educació conscient
• Conèixer la filosofia de l'art teràpia
• Aprendre exercicis bàsics de ioga, arteràpia i educació conscients per a ser desenvolupats dins l'aula
• Aprendre exercicis de ioga dirigits al professorat
• Augmentar el coneixement i la gestió del cos, per a després aplicar eines de reeducació postural, de consciència de la respiració i exercicis de relaxació
• Millorar el coneixement de la ment i del seu poder d'atenció i concentració.
• Fomentar el desenvolupament dels sentits
• Desvetllar els mecanismes de l'ego i el coneixement d'un/a mateixa
• Ampliar el coneixement i les eines per a gestionar, acceptar i expressar les emocions
• Gestionar els límits de forma empàtica i assertiva
• Transmetre la importància i el poder d’estimular la creativitat en la infància
• Foment de la reutilització i de la creació de materials a partir d'elements naturals o reciclats.

CONTINGUTS

PART 1 -EINES DE IOGA FORA DE L'AULA PER AL PROFESSORAT
En aquesta primera part aprendrem què és el ioga integral, en què es basa, quins objectius i quines eines ens proposa per tal de conèixer i treballar el nostre interior, la ment, el cos i les nostres emocions i sentiments.
A-Què es el ioga integral? Definició, origen i filosofia.
B-Aspectes bàsics del hatha ioga o ioga del cos. Consciència corporal i reeducació postural. Consciència i treball amb la pròpia respiració. El sistema energètic del cos. La capacitat de relaxació.
C-Aspectes bàsics del raja ioga o el ioga de la ment. Ment superficial i ment profunda. Gestió dels pensaments. Treball de l'atenció i dels sentits. Ego i essència.
D-Aspectes bàsics del bhakti ioga o ioga dels sentiments Capacitat de sentir. Emocions, sentiments i pensaments. Pensar les emocions versus sentir les emocions. Emocions i energia. Expressió i gestió de l'energia emocional. L’art d’estimar.
E- Les altres vies del ioga. Gñaña ioga o el ioga del discerniment. Karma ioga o el ioga de l’acció. Dhyana ioga o el ioga de la meditació.
PART 2. EINES DE IOGA I ARTERÀPIA DINS DE L'AULA
En aquesta segona part oferirem recursos pràctics per a ser desenvolupats dins l'aula amb l'alumnat. Recursos senzills i de fàcil aplicació que permetran abordar d'una manera global tots els aspectes de la persona i que facilitaran una millor comprensió i gestió dels processos físics, mentals i emocionals dels i les alumnes.
A. El coneixement del cos. La reeducació postural. Consciència de la respiració. L'aprenentatge de la relaxació.
B. El coneixement de la ment. Gestió dels pensaments. La concentració i l'atenció plena.
C. El coneixement de les emocions. Les emocions pròpies i les dels altres. L'expressió de les emocions.
D. La dinàmica dins l'aula. La cohesió de grup. L'acceptació pròpia d'un/a mateix/a i la de l'altre. L'alegria i l'humor dins l'aula.
E. L'educació conscient i respectuosa. La consciència de com eduquem i de com ens comuniquem com a professors/es. La introducció i la gestió dels límits dins l'aula. La gestió de conflictes dins l'aula.
F. L'art com a eina de coneixement i d'expressió. La importància i el poder de la creativitat. L'art com a teràpia. La simplicitat de l'art. Els objectius dels treballs artístics. Les normes en la creativitat i en l'expressió artística.
G. Els materials artístics. La tria de materials i d'exercicis artístics. La natura com a font de materials i d'inspiració. El valor i la inspiració en el reciclatge de materials.

CALENDARI

De l'1 al 20 de juliol. 30 hores.

COST DE LA MATRÍCULA
25 eur
 
 
INSCRIPCIONS

Usuaris XTEC

 

Altres