FORMA D'INSCIPCIÓ ALS CURSOS

 
S'ha de seguir aquest procediment:

 

Inscripció: Via telemàtica, es pot demanar un curs o més d’un, però indicant l’ordre de preferència.

Confirmació: Esperar la resposta d'acceptació de la inscripció

Pagament: Una vegada hagis rebut l'acceptació de la inscripció, mitjançant ingrés bancari al compte de la Caixa

ES79 2100 0003 17 0200386301

Quotes: 25 €. El curs Comunicació per millorar la relació amb infants i adolescents té un suplement de 20 € per material

Organització : Grup d’Ensenyants Urgell - Segarra
 
geus@mrp.cat