NaturalitzaciÓ d’espais i temps educatius

Mamen Artero Borruel
 
Curs d'introducció a les temàtiques adjacents al processos de transformació i renaturalització dels espais educatius de manera participada (participació, facilitació, disseny, pedagogia a l’aire lliure...)
Comprèn sis sessions. La inicial i la final corresponen a la visita de dos exemples d’escoles renaturalitzades (sessions a l’aire lliure, escola Sant Ignasi de Manresa i Maria Mercè Marçal de Tàrrega) i la resta en línia i presentació d'un projecte a través d'una plataforma virtual.
Es pretén, a través de la pràctica i la teoria, mostrar l'abast dels processos de naturalització: anàlisis de necessitats específiques, apropament a eines de disseny com és la permacultura, visita exemples en curs.

 

OBJECTIUS
- Emmarcar la renaturalització dels centres educatius en el context de la ciutat educadora.
- Conèixer les repercussions i impactes locals del canvi climàtic i les estratègies de mitigació des de l'escola.
- Conèixer els beneficis del contacte amb la natura i del desenvolupament d'una sensibilitat ecològica en adults i infants.
- Conèixer i practicar estratègies de gestió de grups i tècniques de participació per aplicar en la pràctica didàctica o el procés de revisió de l’ espais i temps d'aprenentatge.
- Integrar criteris per a la creació d'ambients d'aprenentatge inspirats en la natura dins i fora dels espais educatius convencionals.
- Conèixer processos i experiències de renaturalització d’espais escolars.
- Apoderar els agents educatius per a implementar canvis en els entorns d'aprenentatge a l'aire lliure.

 

CONTINGUTS
- La renaturalització dels centres educatius en el context del territori i la ciutat educadora.
- Introducció a la problemàtica del canvi climàtic i proposta d’ eines per a la mitigació des de l'escola: problema global, estratègies locals, les qüestions de salut amb visió holística.
- Estratègies d'actuació: les persones, el verd, el benefici per a la comunitat; introducció a la economia del bé comú aplicada al context escolar
- Eines per a transformar en verd de l'escola: des de la comunicació al disseny dels espais.
- Experiències, processos i intervencions de transformació inspiradores (inclou visites als patis)
- Tallers pràctics que permetran integrar els coneixements d’una forma vivencial.

 

CALENDARI
Del 5 al 12 de juliol, matins a partir de les 10. 20 hores.

COST DE LA MATRÍCULA
25 eur
 
INSCRIPCIONS

Usuaris XTEC

Altres