XXXVII ESCOLA D'ESTIU URGELL-SEGARRA

INFORMACIÓ GENERAL

Calendari: 1 al 30 de juliol de 2020

Lloc:Activitats telemàtiques

Quotes: 25 € per als socis del GEUS i altres MRP

30 € per als no socis

Inscripció: Via telemàtica, es pot demanar un curs o més d’un, però indicant l’ordre de preferència.

Pagament: Una vegada acceptada la inscripció, mitjançant ingrés bancari al compte de la Caixa

ES79 2100 0003 17 0200386301

Organització : Grup d’Ensenyants Urgell - Segarra

junta@geus.cat