Aquesta edició de l'escola d'estiu Urgell-Segarra es desenvoluparà dels dia 3 de juliol al 7 a l'escola Jaume Balmes, Plaça Pius XXII. Cervera.

Relaxació i meditació a l'aula
Del dilluns 3/7/2023 al 7/7/2023
Horari 9.00h a 13:30h

Curs teòric-pràctic per aprendre tècniques de relaxació i meditació que serviran per a potenciar el benestar del professorat i també de l'alumnat.
Aquestes eines i tècniques, que tenen l’origen en el ioga, permetran treballar l’atenció i la concentració i aprofundir en la relaxació física, mental i emocional.
La metodologia del curs es basarà en una primera part de cada sessió dedicada a la introducció de continguts teòrics, una segona part de la sessió dedicada a practicar els diferents continguts, és a dir, a realitzar meditacions, relaxacions guiades i exercicis d’atenció i concentració i, finalment, posada en comú de situacions d'aula en les quals es podrien aplicar.
Cada assistent haurà de lliurar la planificació d'una sessió de meditació o una relaxació guiada i un text de reflexió (100 paraules) sobre les pràctiques d’interiorització proposades.

Som líders d'aula?
Del dilluns 3/7/2023 al divendres 7/7/2023
Horari 9.00h a 13:30h

El paradigma educatiu fa uns anys que ha canviat perquè els nostres alumnes aprenen de maneres diferents de com ho feien fa un temps, i en consonància el model de lideratge que realment “funciona”, també ha canviat. Quan parlem de lideratge docent ens referim a dos propòsits principals: en primer lloc, a què els nostres alumnes ens segueixin d’una manera natural en allò que nosaltres vulguem fer a l’aula per tal que aprenguin, i en segon lloc, a experimentar un elevat grau de benestar personal i professional en la nostra feina. Aquesta formació pretén aportar coneixements i eines als docents perquè assoleixin aquestes dues fites i sàpiguen liderar, com a docents, l’aula en la diversitat de situacions en les quals es puguin trobar i al mateix temps siguin un “mirall” de referència positiu per als seus alumnes.
- A cadascuna de les sessions presencials es posaran en pràctica una o dues eines que podrien ser aplicades a l’aula amb els alumnes.
- I per a poder fer-ho veuríem segons cada activitat:
o Base teòrica que la sustenta.
o Recursos d’aula que podríem utilitzar per a posar-la en pràctica.
o Aplicació a un mateix (imprescindible per a entendre-la).
o Posada en comú de situacions d’aula en les quals els docents pensen que es podria aplicar i nivells educatius òptims.
Cada assistent haurà d'elaborar un pla d'actuacions i canvis concrets per dur a terme en la seva tasca docent quan reprenguin les classes al setembre i lliurar-lo en acabar el curs.

 

 

Per a la participació en els cursos és necessari fer la inscripció i realitzar el pagament de la matrícula abans del 26 de juny

 

Oferta conjunta Escoles d'estiu

Relaxació i meditació a l'aula

Som líders d'aula?

Per a qualsevol problema amb la inscripció, contacta amb nosaltres: Associació GEUS: geus@mrp.cat