XXXVI ESCOLA D'ESTIU URGELL-SEGARRA

INFORMACIÓ GENERAL

Calendari: 1 al 5 de juliol de 2019

Lloc: Escola Jacint Verdaguer. Tàrrega

Quotes: 25 € per als socis del GEUS

30 € per als no socis

Inscripció: Via telemàtica, es pot demanar un curs o més d’un, però indicant l’ordre de preferència.

Pagament: Una vegada acceptada la inscripció i abans del començament de l’escola d’estiu, mitjançant ingrés bancari al compte de la Caixa

ES79 2100 0003 17 0200386301

Organització: Grup d’Ensenyants Urgell - Segarra

junta@geus.cat

Horari: Els cursos es desenvoluparan en sessions matinals de nou a dos quarts de dues, amb un descans intermedi.