XXXIV ESCOLA D'ESTIU URGELL-SEGARRA

INFORMACIÓ GENERAL

Calendari: 3 al 7 de juliol de 2017

Lloc: Escola Jacint Verdaguer. Tàrrega

Quotes: 25 € per als socis del GEUS

30 € per als no socis

Inscripció: Via telemàtica, es pot demanar un curs o més d’un, però indicant l’ordre de preferència.

Pagament: Una vegada acceptada la inscripció i abans del començament de l’escola d’estiu, mitjançant ingrés bancari al compte de la Caixa

ES79 2100 0003 17 0200386301

L'associació ACTE ofereix la possibilitat de realitzar un curs telemàtic apreu reduït a les persones assistents a una escola d'estiu presencial.

La inscripció als cursos virtuals es fa des de la pàgina http://www.acte.cat

Organització: Grup d’Ensenyants Urgell - Segarra

junta@geus.cat

Horari: Els cursos es desenvoluparan en sessions matinals de nou a dos quarts de dues, amb un descans intermedi.