-

XXXIV ESCOLA D'ESTIU
URGELL-SEGARRA

Del 3 al 7 de juliol de 2017

 

CURSOS

(Informació per al pagament)

 

 • Recursos digitals per treballar a l'aula

  En aquest curs mostrarem i utilitzarem eines TIC en xarxa amb l’objectiu de dinamitzar, agilitzar i diversificar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Google Drive, Google Sites, Prezzi i QuizWorks seran els recursos que emprarem per millorar les habilitats TIC del docent. El disseny i creació de documents on-line, llocs webs, presentacions interactives o material audiovisual a través de la xarxa serà el fil conductor d’aquest curs. Totes les eines ens poden servir tant pel treball personal vinculat a l’educació com per la seva utilització a l’aula.
  El curs és totalment presencial. Després d'una introducció per part del professor amb suport audiovisual, els assistents disposaran d'un ordinador personal on realitzar les pràctiques. Es compartiran els materials elaborats amb els altres companys de curs.
  INSCRIPCIÓ

 • Aprenentatge cooperatiu

  El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns. Analitzarem i debatrem sobre la finalitat i avantatges del treball cooperatiu, cadascú farà propostes sobre la manera de fer més significatiu l'aprenentatge dels alumnes i a parlarem de casos pràctics per conèixer la manera d'organitzar-se a l'aula.
  INSCRIPCIÓ

 • Neurociència i neuroeducació

  Formació teòrica - pràctica en Neuroeducació, amb l'objectiu de conèixer els fonaments de les Neurociències aplicats a l'entorn educatiu i als processos d'ensenyament - aprenentatge.
  Utilitzarem metodologies actives, com les estructures d'aprenentatge cooperatiu així com rutines de Cultura del pensament, lligat sempre d'explicacions teòriques d'uns 15 minuts entre activitats. També s'inclouran activitats de la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner.
  INSCRIPCIÓ


 • Regidoria de Polítiques d'Igualtat

  Subjectivitats dissidents o no normatives. Entendre-les i atendre-les

  Com actuem davant dels nous models de família i les noves subjectivitats que generen? Com atenem a persones amb subjectivitats dissidents i sensibilitzem el seu entorn per evitar fets discriminadors? En aquest curs es faran propostes per donar resposta a aquestes qüestions
  INSCRIPCIÓ

 

FMRPGeneralitat Catalunya